INNVA er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift

INNVA er en Miljøfyrtårnbedrift og er nå resertifisert for tre nye år. Hvert år må INNVA levere en klima- og miljørapport som forteller om bedriftens forbruk og miljøarbeid.

Vi må alle ta et miljøansvar

26.september 2017 var den store dagen hvor vi ble en sertifisert Miljøfyrtårn bedrift.
Vi i INNVA mener at alle må ta et miljøansvar, og denne sertifiseringen var en god måte å få miljøtankegangen inn i hele organisasjonen. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, også i miljøarbeidet.

Sertifiseringsprosessen systematiserte miljøarbeidet gjennom en rekke tiltak som kildesortering, gjenvinning og medlemskap i Grønt punkt.
Vi har etablert grundige og gode rutiner som gjør at miljøtankegangen blir implementert på en god måte i vårt daglige virke. Rutiner og tiltak for HMS og arbeidsmiljø og innkjøp er også viktige områder som har engasjert de ansatte og omgivelsene til bedriften.

Vi er i gang med et grønt skifte, også i vår bransje og dette handler om å møte miljøkravene til stadig flere kunder.

Sertifikatet vårt kan du laste ned her

Miljøtenkning = lønnsomhetstenkning

Selv om vi tenker miljø, er dette også en prosess hvor vi tar et dypdykk i alle de interne prosessene våre. Vi får en sterkere bevissthet rundt kostnader og har endret mange rutiner som ikke bare effektiviserer bedriften, men også sparer oss for mange utgifter og samtidig gjør oss mer miljøvennlig. Å tenke miljø er altså lønnsomt på mange områder!