Vårt samfunnsansvar

INNVA skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. Vi streber etter å være den lendende bedriften i VA-bransjen på bærekraftsarbeid for å minke karbonavtrykket hos våre kunder.

Våre produkter dekker viktige behov som kontroll og styring av drikkevann og avløpsvann.

En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring.

INNVA forplikter seg til å jobbe mot FNs bærekraftsmål og vil ha et ekstra fokus på disse tre:

  •   Mål 6. Rent vann og gode sanitærforhold
  •   Mål 9. Industri, innovasjon og infrastruktur
  •   Mål 13. Stoppe klimaendringene

Her kan du laste ned vår Miljøpolicy:

AxFlow Norway Group

INNVA AS er eid av AxFlow Norway Group. Her kan du lese mer om bærekraftsarbeidet i Axflow.