Dropp-hydranter

Produkt Sort Sort Varenr. Sort Sort Varianter Sort Sort Produktstatus Sort Sort

Brannhydrant H4 med bruddsikring, Baio, dropdown

519
5

Normalt lagerført

Brannhydrant H4 med bruddsikring, Baio, dropdown

Varenummer: 519
Varianter: 5

Knekkbar brannhydrant med fallkappe, Baio tilkobling

  • Vannmengde: 62,5 l/s ved 1 bar trykkdifferanse
  • Ingen synlige og åpne ventiler
  • Leveres standard med NOR-kobling
  • Leveres med bruddpunkt over bakkenivå
  • Selv-drenerende med tilkoblingsmuligheter for 25mm

Brannhydrant H4 med bruddsikring, drop down

Brannhydrant H4 med bruddsikring, drop down
6

Bestillingsvare

Brannhydrant H4 med bruddsikring, drop down

Varenummer: Brannhydrant H4 med bruddsikring, drop down
Varianter: 6

Knekkbar brannhydrant med fallkappe, flenset tilkobling

  • Vannmengde: 62,5 l/s ved 1 bar trykkdifferanse
  • Ingen synlige og åpne ventiler
  • Leveres standard med NOR-kobling
  • Leveres med bruddpunkt over bakkenivå
  • Selv-drenerende med tilkoblingsmuligheter for 25mm