Varsling

Vi ønsker å gjøre det som er rett. Vårt selskap streber etter å opprettholde en transparent forretningskultur og høy forretningsetikk. Vi verdsetter sikkerheten og respekten for alle som påvirkes av vår virksomhet. Du har en viktig rolle i vår suksess.

Axflow – varslertjeneste

Vår varslertjeneste er et tidlig varslingssystem for å redusere risikoer. Det er et viktig verktøy for å fremme høye etiske standarder og opprettholde tilliten fra kunder, ansatte og offentligheten til oss.

Varslertjenesten kan brukes til å varsle oss om alvorlige risikoer for urett som påvirker mennesker, vår organisasjon, samfunnet eller miljøet. Din rapport kan inneholde informasjon om straffbare handlinger, uregelmessigheter og brudd eller andre handlinger i strid med EU- eller nasjonale lover, innenfor en arbeidsrelatert kontekst.

Du trenger ikke bevis for mistankene dine, men alle meldinger må sendes i god tro.

Via varslingstjenesten kan du varsle om bekymringsverdige forhold på
ønsket språk – åpent eller anonymt. Alle bekymringsmeldinger blir behandlet via et uavhengig tredjepartssystem for å sikre konfidensialitet gjennom hele evalueringsprosessen.

Din melding vil bli håndtert sikkert Varslertjenesten tilbys av en ekstern partner, WhistleB, Varslingsenter, for å sikre anonymitet. Kommunikasjonskanalen er kryptert og passordbeskyttet.

Alle meldinger vil bli behandlet konfidensielt.

Gå direkte til varslingstjenesten: WhistleB, Whistleblowing Centre