Klima og miljø

Mer enn noen gang er det viktig å ta bærekraftige valg for å gi fremtidige generasjoner samme muligheter som oss. INNVA skal være en miljøvennlig og bærekraftig bedrift og være en bidragsyter til at Norge og verden når FN sine klimamål.

Vi liker å si at vi er i verdens viktigste bransje, vannbransjen. Drikkevannet som vi sjelden tenker over, men er så avhengig av, er en av våre viktigste ressurser.  Vår oppgave er å ta godt vare på vannet gjennom god kvalitet og lang levetid på de produktene vi tilbyr.

INNVA har vært miljøfyrtårnbedrift siden 2017. Vi i INNVA mener at alle må ta et miljøansvar, og denne sertifiseringen var en god måte å få miljøtankegangen inn i hele organisasjonen. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, også i miljøarbeidet. Les mer om Miljøfyrtårn her.

Sertifiseringsprosessen systematiserte miljøarbeidet. Vi fikk en rekke tiltak på plass, som kildesortering, gjenvinning og medlemskap i Grønt Punkt. Vi har etablert grundige og gode rutiner som gjør at miljøtankegangen blir implementert på en god måte i vårt daglige virke.

INNVA ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

INNVA skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomheten og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til INNVA i årene fremover.
Vi tar gjerne imot forslag og innspill til vårt bærekraftsarbeid. Kontakt oss gjerne på post@innva.no

Vår virksomhet er avhengig av gode og stabile leveranser fra både små og store leverandørbedrifter. Vi benytter leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og våre standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til vårt arbeid med klima og bærekraft.

Bærekraftsansvarlig i INNVA:

Line Løset, line.loset@innva.no

Se våre miljøsertifikater her.