VA-seminar: Få med deg vann og avløp for fremtiden

Sett av datoen og få med deg høstens VA-seminar; Vann og avløp for fremtiden. Her vil vi se på både teknologiutvikling, bærekraftige løsninger og utforinger vi har i bransjen. Nina Standahl, markedssjef i AxFlow Norge, forteller med stor entusiasme om arrangementet.

Vann og avløp for fremtiden kan høres ut som en svevende tittel. Dette er et VA-seminar som omfavner helt konkrete problemstillinger. Her vil vi dykke ned i et bredt produktspekter med teknologi, bærekraft og ressursutnyttelse som fundament.

Merk dagen i kalenderen

– Vi gleder oss stort til 26. september. Da skal vi samle bransjen og vise frem bredden vår. AxFlow, INNVA, Process Partner, Safe Supply og VA-Prosjekt hører alle til AxFlow gruppen, med et stort og bredt fagmiljø inn VA. Vi har lang fartstid og unik kompetanse innen vann og avløp, både i vårt eget ledd, men også på leverandørsiden. Sammen har vi et fagmiljø med mange ingeniører og fagfolk med spesialkompetanse som samarbeider på kryss og tvers i AxFlow gruppen. Vi har i tillegg mange solide agenturer og et bredt produktspekter med spennende fremtidsrettede løsninger som vi gjerne vil vise frem, forteller Standahl.

Håndfast og konkret kunnskap om produktspekter og løsninger

– Vi opplever at kundene ofte trenger mer håndfast kunnskap og kompetanse også på produkt og prosjekteringsnivå. Samtidig som VA-bransjen blir sett på som en konservativ bransje går utviklingen av nye digitale produkter og løsninger raskt. Når vi deler kunnskapen om teknologi, smarte produkter med sensorikk og IOT løsninger er dette en mye lettere måte å lære på enn ved å sitte ved pulten og lese seg opp. Vi har et bredt produktspekter som går fra A til Å som vi gjerne vil vise frem, her er det noe for alle. I tillegg vil ikke arrangementet være så stort, derfor blir det rom for å stille spørsmål og diskutere utfordringer.

For deg som vil vite mer?

– Seminaret er for alle som har en interesse for VA. Fra de som står og jobber med produktene våre, men også for de som planlegger, er rådgivende konsulenter, VA-ingeniører, eller er lenger opp i kommunene. Det vil også være en fin arena for å knytte kontakter. Det vil være lettere for kundene å vite hvem de skal spørre. Trenger du noen med dypere kompetanse innen alt fra instrumentering, pumper og ventiler til prosjektering av pumpestasjoner, bygging av høydebasseng så har man et navn, et ansikt og muligens litt innsikt om hvem som kan bistå fra AxFlow Norway Group.

– Bærekraft er også et viktig tema som kan være noe svevende. Vi konkretiserer dette og ønsker at våre kunder skal vurdere hvor viktig det er å tenke på holdbarhet, sporbarhet og levetid. Om produkter koster mer i kjøpsøyeblikket, men har mindre utskiftning vil man se besparelser i det mer langsiktige regnskapet, forteller Standahl.

VA-seminaret på Norrøna House

Norrøna House passer utrolig bra til dette arrangementet

– Vi ønsker å skape en arena som gjør det lett for alle som deltar å kunne dele kunnskap og ta opp problemstillinger. De flotte lokalene i Norrøna House passer ypperlig for mingling og diskusjoner i mindre grupper. Vi har ca. 76 plasser, men får vi flere påmeldte så løser vi det. Vi tror på denne type kompetansedeling.

En større plan for seminarer innen VA

– Dette vil være det første seminaret i en rekke av seminarer innenfor VA. AxFlow har gjort dette tidligere med å lage et Hydrogen-seminar som ble veldig populært. Mye kunnskap skal deles og vi har tro på at dette vil bli godt mottatt av kundene.

Påmeldingen vil bli lagt ut i midten av august forteller Standahl og ønsker samtidig alle velkommen til VA-seminar!

Les mer om vårt VA-seminar her.

AxFlow Norge