VA-dagene med PAM:

INNVA stiller seg dette spørsmålet og er spent på hvor stor effekten vil bli:

Fra bør til skal! Den grønne bølgen skal rulle over oss, men vil den gjøre det?

– Fra 1. januar 2023 trådte skjerpende reguleringer i kraft for offentlige anskaffelser. Ordlyden i miljøkriteriet går fra «bør» til «skal». Det er fornuftig ettersom det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året (SSB 2023) og har dermed stor påvirkningskraft sier Scott Reinhard, daglig leder i INNVA.

Hovedregelen er nå at det offentlige skal vekte miljø med minimum 30 prosent. Det innføres med andre ord en plikt til å benytte miljø som tildelingskriterium og gi dette en vekt på minst 30 prosent. Hvis det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt kan vekting erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Ikke så lett å forstå for hvermansen, men beskrevet i forskriften.

EPD

–  Bygg og anleggsbransjen har landet på at EPD verifisert av en tredjepart samt ISO 14001 eller Miljøfyrtårn har vært en god løsning for leverandørene. For å få utbytte av en EPD må innholdet vektes, og den må kunne inngå i et klimaregnskap og bli en del av kaka for å kunne telle med i beregningen. Ved hjelp av digitalisering er også ideen at EPD skal inngå i produktinformasjonen og kunne leses maskinelt, forteller Reinhard.

–  En utfordring vi ser konturene av er at EPD kan regnes på mange ulike måter og dette vil kreve mye ny kunnskap og bestiller-kompetanse. Vi er spente på hvordan offentlige bestillere vil håndtere dette. Det er ikke så enkelt som det kan virke som å sammenligne to EPD`er med konkurrerende produkter. Det er også viktig at alle bedrifter av ulike størrelser får mulighet til å være med i konkurransen og bidra inn i det grønne skiftet samtidig som at konkurransen blir så rettferdig som mulig. Slik at det ikke blir kun de som er gode på rapportering som vinner anbudene, ikke nødvendigvis de som er best på bærekraft. Dette må vi forsøke å forhindre og hjelpe hverandre og få med oss alle, mener Line Løset, bærekraftsansvarlig i INNVA.

På VA-dagene skal vi snakke mer om tema som EPD og levetid.
Scott Reinhard t.v. og Line Løset kommer til VA-dagene. Her sammen med Håkon Killerud i VA-dagene, arrangør SG PAM Norge AS.

Levetid og kvalitet henger tett sammen

Hvis vi går tilbake til begrepet livsykluskostnader er levetid viktig å ta hensyn til. Det som er sikkert, er at livssykluskostnader handler om levetid.

– Levetid og kvalitet henger tett sammen. VA-bransjen har mye å hente på å øke forventet levetid til for eksempel et ledningsnett og at lekkasjer forhindres og repareres. Vi bygger for framtida og vi bygger for neste generasjon. Da trenger vi produkter som tåler tidens tann og som er solide, robuste, og med lang forventet levetid, sier Løset.

 Vi trenger å ha søkelys på vedlikehold og drift slik at det er enkelt å reparere og bytte slitedeler. Hvis vi sammen kan øke levetiden innen bygg og anlegg og samtidig bygge ut systemer for reparasjon, gjenbruk av avfall og resirkulering vil vi redusere miljøpåvirkningen betraktelig.

Minimumskrav – eller mer

Om endringen fra «bør» til «skal» kommer nå, så er selve miljøkriteriet langtifra noen nyhet. Det kom første gang i 2016. Det er ikke til å stikke under en stol at det har tatt lang tid fra miljøkriteriet kom i 2016, til det ble vanlig å etterspørre miljødokumentasjon i offentlige anbud. 

– Det kan virke som det er nok å stadig kun levere på minimumskravene. Men det er lov å ønske å gjøre en forskjell. Noen foregangskommuner har vært viktige for å dra med seg resten, sier Løset. 

Laget for generasjoner

Scott Reinhard i INNVA minner om at det står viktige ting på spill, med store verdier for både oss selv og kommende generasjoner. 

– Vi bygger tross alt for generasjoner fram i tid. For å få til de store besparelsene innen miljø og utslipp må vi engasjere oss, samarbeide og lære av hverandre for å finne gode løsninger. Vi må gi rom for at alle kan få bli med og bidra. Uavhengig om du er liten eller stor aktør. Vi må heie på de som tør å ta nye steg, sier han. 

På VA-dagene i april skal Line Løset og Scott Reinhard gå dypere inn i denne materien. Her skal de blant annet gå nærmere inn på hvordan man kan øke levetiden for hele VA-anlegget og enkeltproduktene som leveres. INNVA skal dessuten ha en utstilling på VA-dagene, og venter mange gode samtaler med bransjefolk på konferansen. 

Meld deg på VA-dagene her!

Se programmet til VA-dagene her!

Les mer om INNVA sitt arbeid på klima og miljø.