Spørsmål og svar om EPD (miljødeklarasjoner)

I dag blir beslutningene som tas av mange selskaper og forbrukere påvirket av den økende betydningen av bærekraft. I denne sammenhengen spiller miljødeklarasjoner (EPD) en stadig viktigere rolle. I denne artikkelen vil vi se nærmere på konseptet med EPD. Vi har laget en rekke spørsmål og svar som vi ofte får.

1. Hva er en Miljødeklarasjon (EPD)?

En Miljødeklarasjoner (EPD) er et standardisert dokument basert på en livssyklusanalyse (LCA). Dette dokumentet gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele dets livssyklus, fra utvinning av råmaterialer til endelig destruksjon.

2. Hva er EPD-sertifisering?

Et EPD-sertifikat er en bekreftelse på at et produkt oppfyller kravene til en miljødeklarasjon. Det fungerer som en offisiell bekreftelse på transparensen og nøyaktigheten av miljødataene som leveres av selskapet. Slike sertifikater er avgjørende for å oppnå tillit og for å skape et pålitelig grunnlag for bærekraftige innkjøpsbeslutninger.

3. Hvem utsteder en EPD?

En EPD utstedes av selskaper som gjennomfører en omfattende livssyklusanalyse av sitt produkt. Dette innebærer å beregne utslippsfaktorer basert på leverandørdata, driftsinformasjon og definerte scenarier for råmaterialkilder og produksjonssteder. Deklarasjonsplattformen, også kjent som EPD-programoperatøren, verifiserer metodikken for beregningen, mens ærligheten til selskapene med hensyn til de leverte dataene forblir avgjørende.

4. Betydningen av EPD for Hawle sine E3 sluseventiler

Åpenhetsloven er viktig for å kunne ha tillitt til utregninge i en EPD
Åpenhetsloven gjør det lettere å kreve transparens slik at kundene kan ha tillitt til beregningene som ligger bak en EPD.

4.1 Transparens og autentisitet

Både for INNVA og for Hawle er det spesielt viktig at miljødeklarasjoner er transparente og autentiske. Hawles EPD-er for hele E3-porteføljen er basert på realistiske data hentet fra en detaljert simulering av en Hawle DN 100 E3 flenset sluseventil.

4.2 Europeisk produksjon og CO2-utslipp

Et avgjørende element i bærekraftstrategien er produksjonen av produkter i Europa. Ved å bruke en omfattende simulering kunne Hawle demonstrere at produksjonen av en E3 sluseventil genererer 44,5 kg CO2 per enhet frem til fabrikkporten. Ved å bruke regionale og miljøvennlige europeiske kilder til råmaterialer, kan rundt 8 kg CO2-ekvivalenter spares gjennom resirkulering. CO2-utslippene ville vært dobbelt så høye ved en sammenligning der råmaterialer blir hentet fra Øst-Asia.

4.3 Betydningen av Global Warming Potential (GWP)

EPD-en inneholder verdien av Global Warming Potential (GWP) for CO2-utslipp. Hvis denne verdien i EPD-en er < 2 kg CO2-eq per kg produkt, indikerer dette mest sannsynlig at ventilen kommer fra Europa. Hos Hawle trekker de denne klare linjen for å kommunisere opprinnelsen til produkter på en gjennomsiktig måte.

5 Konklusjon

Miljødeklarasjonen representerer en essensiell del av INNVA og Hawles bærekraftstrategi. Ved å levere transparent informasjon, europeisk produksjon og klare verdier, fremmer vi aktivt miljøbevisste beslutninger. EPD-ene for E3-porteføljen er ikke bare tall på papir, men bevis på vårt engasjement for en bærekraftig og ansvarlig fremtid.

Les mer om INNVA sitt arbeid med bærekraft.

Gå til Hawles brosjyre om EPD.

Gå til EPD på sluseventiler her.

Har du flere spørsmål angående EPD kan du rette disse til vår Bærekraftsansvarlig i INNVA, Line Løset. Gå til kontakt oss her.