Spennviddekoblinger og spesialprodukter fra Nova Siria

Rent drikkevann betyr liv.
Liv betyr engasjement.
Derfor produserer Nova Siria markedets mest pålitelige koblinger for vannforsyning verden over.

Ulike spennviddekoblinger og spesialprodukter fra Nova Siria

Nova Siria produserer spennviddekoblinger og spesialprodukter opptil flere meter i diameter. Dette er italienske kvalitetsprodukter forankret i lang familietradisjon og lidenskap. Selskapet har mer enn 40 års erfaring med koblinger til ledninger for vannforsyning, avløp, kjøle-anlegg for kjernekraftverk, avsaltingsanlegg og sjøvannsledninger.

Les mer om selskapet og historien til Nova Siria her.

Multigrip

spennviddekoblinger og spesialprodukter

STREKKFASTE SPENNVIDDEKOBLINGER OG -FLENSEMUFFER

 • Trygge strekkfaste koblinger som gir utmerket hydraulisk tetning og som forhindrer at røret kan skli ut av muffa.
 • Kostnadsbesparende løsning ved å unngå eller redusere behovet for tradisjonell forankring med betongklosser. Løsningen krever minimalt med gravearbeid og monteres enkelt med en momentnøkkel.
 • Strekkfast løsning som egner seg spesielt godt til store rørledninger og høye trykk (16 bar opp til DN1600, 25 bar opp til DN1000).
 • Skreddersydde løsinger som egner seg spesielt godt til overgang mellom ulike rørmaterialer og ulike dimensjoner.

Multisize

spennviddekoblinger og spesialprodukter

IKKE-STREKKFASTE SPENNVIDDEKOBLINGER OG -FLENSEMUFFER

 • Hydraulisk tette løsninger mellom ulike rørmaterialer, i dimensjoner fra DN300 opp til DN1200, og trykk opp til 16 bar.
 • Inntil +/- 3 grader avvinkling per muffe innenfor en toleranse på 24mm eller 30mm.
 • Toleransespekter er fast definert og kalibrert rundt de mest kurante materialer og dimensjoner.
 • Fås kun med enkelt bolt.

Largesize

IKKE-STREKKFASTE SPENNVIDDEKOBLINGER OG -FLENSEMUFFER

spennviddekoblinger og spesialprodukter
 • Hydraulisk tette løsninger mellom ulike rørmaterialer, i dimensjoner fra DN300 opp til DN4000, og trykk opp til 100 bar.
 • Inntil +/- 3 grader avvinkling per muffe innenfor en toleranse på 30mm eller 50mm.

Duofit

TO-DELTE REPARASJONSMUFFER FOR Å KAPLSE INN VANNLEKKASJER “LIVE”, ENTEN VED RØRSKJØTER (MEKANISKE KOBLINGER, FLENSEMUFFE-SKJØTER) ELLER VED RØRBRUDD ETC., UNDER FULLT TRYKK/UTEN VANNAVSLAG

Duofit
 • Mulighet til å reparere en vannlekkasje “live”, dvs. uten vannavslag, kapping og rensing av rør etc., som er en kostnads-
 • besparende løsning.
 • Uforstyrret drift under reparasjon, slik at abonnentene ikke vil merke noe som helst.
 • Mer enn 30 års erfaring med innkapsling av vannlekkasjer, i dimensjoner helt opp til DN3000, og i ulike lengder og former – skreddersydd etter kundens behov.
 • Mindre gravearbeid sammenlignet med tradisjonelle reparasjonsløsninger, og dermed mindre inngrep i terrenget.
 • Rask og enkel montering, uten vannavslag og dermed uten trykkfall i ledningen, også ved høy vannstand eller i sjøvann.

Spesialprodukter

spennviddekoblinger og spesialprodukter

BEND
Skreddersydde bend – i hvilken som helst lengde og vinkel – endekapper, flenseforbindelser, spennviddekoblinger. Dette er bare et utvalg av det som kan produseres, også i strekkfast utgave.

spennviddekoblinger og spesialprodukter

OVERGANGSKOBLINGER
Kobler sammen rør av ulike materialer, og ulik nominell diameter, fra DN300 og oppover, gjennom en sentrisk eller eksentrisk reduksjon.

spennviddekoblinger og spesialprodukter

T-RØR
Skreddersydde T-rør, i hvilken som helst
lengde, nominell diameter og med avstikk / uttak. Her samles flere ulike standard rørdeler sammen i én enkel kobling, som kan skjøte sammen flere ulike rørmaterialer.

spennviddekoblinger og spesialprodukter

JOLLY JOINT
Våre fleksible og smarte innbyggingsstykker, som løser utfordringen med stor avstand mellom to rør, der avstanden er vanskelig å beregne nøyaktig i
prosjekteringsfasen, eller ved utvidelse / krymping av materialer som følge av temperatursvingninger.

spennviddekoblinger og spesialprodukter

WIDEFLEX
En kobling som forbinder to rør med avvinkling pga. f.eks. setninger i bakken. Opp til 6 grader avvinkling, med flenseforbindelser og spennviddekoblinger.

spennviddekoblinger og spesialprodukter

CIP JOINT
Skreddersydd spennviddekobling for en optimal overgang mellom et CIPP-rør (forklaring under), dvs. et innvendig rehabilitert rør, og hvilken som helst annen del i ledningen. Lengden på kroppen tillater kapping av det nye innvendige belegget og montering av en tettepakning. Fra DN300 opp til DN1500, og opp til PN16. Andre dimensjoner og trykklasser på forespørsel.

spennviddekoblinger og spesialprodukter

CIPP rørfornyelse
CIPP er den engelske forkortelsen for «Cure-In-Place-Pipe» og er en No Dig løsning. Denne grøftefrie ledningsfornyelsen skåner miljøet fra gaving og reduserer dermed bruk av anleggsmaskiner, utslipp og støy. I tillegg begrenses bruk og produksjon av grus, pukk og asfaltprodukter.

No Dig metoden har vært utprøvd og dokumentert i mer enn 30 år og er en bærekraftig og dermed fremtidsrettet løsning.

Skadet innvendig belegg på en rørledning i hvilket som helst materiale blir fornyet ved å «blåse inn» et mykt GRP-rør, som herdes og som formes etter vertsrøret gjennom UV-teknologi. Det nye GRP-belegget leveres i ønsket lengde og brukes i kombinasjon med en CIPP-joint, som sikrer en tett overgang mellom verstrøret, det nye
belegget og et annet rør.

Du finner enda flere detaljer i Nova Siria brosjyren.

Nova Siria sine nettsider.