Sea-Lix smartvann bidrar til å gjøre ledningsnettet smartere

Endelig har du nå muligheten til å overvåke tilstanden på ledningsnettet i sanntid med smartvann teknologi!

INNVA er fra 1. januar 2019 enedistributør av de innovative smartvann produktene fra Sea-Lix.

Sea-Lix AS har utviklet selvstyrende overvåkings-plattformer for ledningsnettet. Plattformene har en integrert turbinløsning som produserer elektrisitet på steder uten strømtilgang. Enhetene leverer dermed uavhengig energi til sensorer, måle- og kontrollutstyr samt kommunikasjon. Derfor kaller vi det smartvann-teknologi.

Sea-Lix har også løsninger som kan benyttes til trykkreduksjon ved å generere elektrisitet fra overskuddstrykket i vannet.

Selv om alle Sea-Lix-turbiner er basert på de samme designprinsippene, består produktspekteret av en stor variasjon innen størrelser og konfigurasjoner:

Sea-Lix smart-vann produkter

Sea-Lix Pogmi

Sea-Lix POGMI er en turbindrevet, autonom overvåknings-enhet som gjør data fravanndistribusjonsnettverk tilgjengelig. Sea-Lix POGMI har innebygget turbin som leverer strøm til en integrert UPS for drift av sensorer og kommunikasjonsplattformer. Turbinen måler volumstrøm og har innganger for tre sensorer. Les mer om Sea-Lix POGMI.

 

 

Sea-Lix POGMO Smart-vann

Sea-Lix POGMO

Sea-Lix POGMO  sikrer strømforsyning til overvåking, kommunikasjon og kontroll i vanndistribusjonsnettverk. Turbinen benyttes også til beregning av
volumstrøm. Sea-Lix POGMO genererer nok energi til komplette overvåkingssystemer i tillegg til aktuatorer, motorer og kontinuerlig toveis-kommunikasjon. Turbinen kan leveres med integrert trykksensor. Les mer om Sea-Lix POGMO.

 

Sea-Lix SUDA smart-vann

Sea-Lix SUDA

Vår Smart Utility Data – SUDA – er en åpen, skybasert IoT-plattform som lar deg knytte enhver infrastruktur til det digitale universet. Sea-Lix SUDA kan styre både POGMO-, POGMI og POPCO-installasjoner samt hvilken som helst andre smartvann- komponenter. Les mer om Sea-Lix SUDA.

 

 

Sea-Lix POPCO smart-vann

Sea-Lix POPCO

Sea-Lix POPCO er en trykk-kontrollturbin som tar ut det nødvendige trykket som må fjernes for å oppnå ønsket nedstrøms-trykk som omdanner dette til anvendbar elektrisk energi. Enheten kan benyttes i trykk-reduksjons-stasjoner hvor tilgang på elektrisitet kan være utfordrende.

Sea-Lix POPCO er også optimal for vannverk med selvfall, som kan levere betydelige mengder elektrisk energi. Ledningseieren har da mulighet til å hente ut overskudds-energien for å dekke eget energibehov eller selge videre til aktuelle kraftselskap.  Les mer om Sea-Lix POPCO.

 

Andre produkter i Smart-vann-serien kan du også lese om her.

Les mer om Sea-Lix på deres hjemmesider.