Slik jobber INNVA med åpenhetsloven

Med åpenhetsloven er du sikret tilgang til viktig informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas i verdikjeden til produktene du kjøper.

INNVA AS er en distributør av i hovedsak ventiler og rørsystemer til vann og avløp med over 90 % av omsetningen basert på produkter fra Hawle som overordnet er organisert gjennom Hawle Austria Group i Østerrike. Øvrige leverandører er også hjemmehørende i Europa. INNVA AS eid av AxFlow Norway Group , som igjen er en del av Axel Johnson International.

Sosial bærekraft

Åpenhetsloven ble vedtatt for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og mulige negative konsekvenser som kan knyttes til virksomheten, enten direkte eller gjennom sine leverandørkjeder og forretningspartnere.

Redegjørelse, 2024

Hvert år gjør INNVA en vurdering etter retningslinjer knyttet til åpenhetsloven.  

Vi setter krav til våre leverandører
I INNVAs etiske retningslinjer bruker vi Code of Conduct som setter vi tydelige krav og retningslinjer overfor våre leverandører hvor menneskerettigheter og arbeiderrettigheter inngår. Retningslinjene er iverksatt og kommunisert til ledelsen hos våre leverandører som igjen skal sørge for at deres ansatte og underleverandører følger samme krav som leverandøren. Vi følger opp våre leverandører og sikrer at alle er kjent med og lever opp til vår Code of Conduct. Fra og med 2024 vil vi gjøre aktive leverandør revisjoner som en del av forbedringsarbeidet.

Vi setter krav til egne ansatte
Alle ansatte i INNVA signerer også denne, samt AxInters «Code of Ethics», og det forventes at disse følges. Ledere med personalansvar i bedriften er ansvarlig for dette i egen avdeling.

Samtlige av våre leverandører unntatt en har sin produksjon i «Low Risk»-land. Unntaket er Özkan som holder til i Izmir i Tyrkia, her definert som «High Risk»-land. Özkan er 100% eid av Hawle Austria Group og følger deres strenge retningslinjer for bærekraft, menneskerettigheter og samfunnsansvar, og utgjør slik vi ser det lav risiko på linje med morselskapet. Det foreligger også en egen «Corporate Social Responsibility Report» fra gruppen.

Pr. juni 2024 vurderer vi det til at ingen av våre leverandører i dag utgjør noen risiko. Skulle dette endre seg ved neste vurdering (senest innen juni 2025) vil vi følge opp med tiltak.

Anonym varslingstjeneste

Nytt for 2024 er at vi har en anonym varslingstjeneste. Vår varslertjeneste er et tidlig varslingssystem for å redusere risikoer. Det er et viktig verktøy for å fremme høye etiske standarder og opprettholde tilliten fra kunder, ansatte og offentligheten til oss.

EPD

Nytt for 2024 er også at INNVA og Hawle har lansert EPD på sluseventiler. Åpenhetsloven spiller en viktig rolle for å kunne hente inn informasjon om hvilke beregninger som er gjort og ligger bak utregningen i en EPD. Ved sammenligning av ulike EPD`er for samme produkt er det viktig at det er åpenhet rundt informasjonen som er benyttet.

Les mer om åpenhetsloven.

Gå direkte til varslingstjenesten.

Les mer om FN sine bærekraftsmål