Seminar 26. september 2024: Vann og avløp for fremtiden

Bli med på høstens VA-seminar, Vann og avløp for fremtiden, på Norrøna House. Med fremtiden innen VA som hovedtema. AxFlow, INNVA, Process Partner, Safe Supply og VA-Prosjekt inviterer alle som er interessert i VA.

Bli med på høstens VA-seminar, Vann og avløp for fremtiden, på Norrøna House. Med fremtiden innen VA som hovedtema. AxFlow, INNVA, Process Partner, Safe Supply og VA-Prosjekt inviterer alle som er interessert i VA.

Hold av datoen 26. september 2024. Da er du invitert til høsten VA-seminar på Norrøna House på Lysaker i Oslo.

Her på Norrøna House vil VA-Seminaret "Vann og Avløp for fremtiden" bli arrangert.
Norrøna House

Digitalisering av vann og avløp

Enorme summer skal investeres i transportsystemene for vann og avløp de neste årene. Hvordan bør vi etablere og bygge vann- og avløpsanlegg for fremtiden? Hvordan ser det fremtidige vann- og avløpssystemet ut?  Dette er spørsmålene som mange i vannbransjen stiller seg.

På seminaret vårt «Vann og avløp for fremtiden» vil vi ta for oss både konkrete digitale produkter og løsninger som vi og våre leverandører kan tilby. Innsamling av data og systemene vi bruker vil vi også se nærmere på.

Bærekraft innen vann og avløp

Bærekraftsmål nummer seks, rent vann og gode sanitærforhold er et viktig overordnet mål for oss. Vi skal sammen sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Det offentlige har stor innkjøpsmakt og påvirkningskraft for å få den grønne utviklingen i samfunnet til å skyte fart. Leverandørene ønsker også gjerne å ligge foran kravene som stilles til produkter og tjenester innen vann og avløp for fremtiden. Seminaret vil ha foredrag innen tema EPD og offentlige innkjøp.

Program for Vann og avløp for framtiden

Seminaret er et heldagsseminar og vil foregå i flotte lokaler på Norrøna House 26. september. Vi vil presentere programmet i løpet av første halvdel av august.

Program, invitasjon og påmelding vil være på AxFlow Norge sine nettsider fra midten av august.

Vi håper du syns dette virker interessant og gleder deg. Vi har begrensende antall plasser. Om du vil sikre deg informasjonen på et tidlig tidspunkt kan du melde deg på nyhetsbrev.

Stay tuned!

AxFlow Norge

Les mer om INNVA sitt klima og bærekraftsarbeid.