Sea-Lix POPCO

Produktbeskrivelse

POPCO er en regenerativ trykk-kontrollturbin som høster energi fra overskuddstrykk i vannet og omdanner dette til elektrisitet. POPCO kan være et supplement til eller erstatning for trykkreduksjonsventiler.
Dimensjoner og priser på forespørsel.

Energi fra overskuddstrykk:
Trykk- og kontrollturbin
Regenererer energi fra overskuddstrykk

Applikasjoner:
Trykkreduksjons-stasjoner
Høydebasseng
Vannverk

Last ned

Skriv til oss