Sea-Lix G-LIX

Produktbeskrivelse

Tradisjonelt sett har småkraft vært basert på nedskalert teknologi fra storkraft. Dette gir uforholdsmessig store utbyggingskostnader, spesielt når det gjelder fundamentering og annen nødvendig infrastruktur. Sea-Lix kommer fra den andre enden, og har utviklet en svært kompakt og effektiv turbintype som enkelt kan skaleres opp til de aller fleste småkraftapplikasjoner. Vi leverer PLUG and PLAY-turbinkraftverk i standard container.

Fordi turbinen har to kontraroterende rotorer, oppnås en svært kompakt løsning. Videre selvkanselleres dreiemomentet. Dette medfører to ting;

  1. Nedstrøms erosjon reduseres til et minimum
  2. Det kan tillates en svært beskjeden støttestruktur til turbinen.

Når turbinen vår i tillegg byr på en virkningsgrad på i overkant av 90 %, blir totalen et småkraftverk med attraktiv lønnsomhet, selv i et marked med pressede strømpriser.

Last ned

Skriv til oss