Hawle Combiflex til Jøsnøya i forbindelse med bygging av et stort lakseslakteri

For slike slakterier er viktigheten av stabile og store vannforsyninger uten avbrudd på nettet helt essensielt for den effektive driften.

– Vi har høye krav til våre ventiler og rørdeler som må tåle et ett tøft kystmiljø uten å korrodere, samtidig som vi ønsker fleksible og gode løsninger på armaturer, forteller Kjell Arne Sætherbø i Hitra kommune.

Fakta om referansen
  • Ti stykk Hawle Combiflex ventilkryss i DN 400
Se produktene i referansen

Hawle Combiflex til Jøsnøya

Resultatet ble et godt gjennomført prosjekt som ble overlevert innen tidsfristene som var satt.

Helautomatisk lakseslakteri

På Jøsnøya, en øy ved Hitra i Trøndelag, har Lerøy Midt opprettet et moderne og helautomatisk lakseslakteri som hadde sin første leveranse i juni 2018. Fabrikken skal etter hvert slakte all laks, men for tiden rundt 70 000 tonn i året. I forkant av dette prosjektet måtte Hitra kommune forberede vannledningsnettet til industriområdet. For slike slakterier er viktigheten av stabile og store vannforsyninger uten avbrudd på nettet helt essensielt for den effektive driften. Hitra kommune valgte derfor høykvalitets ventiler og rørdeler, og Ahlsell fikk en av større leveransene av Combiflex i Midt Norge.

Effektivitet og leveringspresisjon i et krevende miljø var noen av utfordringene Haldor Buan Grendstad i Ahlsell, kommunen og entreprenøren Hitra Anleggservice sto overfor i prosjektet. For å sørge for at kommunen fikk den beste løsningen, tok Haldor derfor kontakt med INNVA for rådgivning. – I denne situasjonen var det smarte trekket til Ahlsell og innvie INNVA i planleggingen som ble satt i gang i en tidlig fase, slik at INNVA kunne følge prosjektet fra planleggings-stadiet til ferdigstillelse.

Det gode samarbeidet med support hos INNVA, samt at vi reiste ut anlegget, resulterte i en bra løsning på prosjektet, forteller Haldor Buan Grendstad.

Ti stykk Hawle Combiflex ventilkryss i DN 400 skulle monteres på ledningsnettet for å sørge for stabil vanntilførsel til industrifeltet. Flere Hawleventiler skulle også monteres i selve slakteriet. Fleksibiliteten og kvaliteten til Combiflexen var egenskapene som ble vektlagt av kommunen. Ventilene skal stå i et værutsatt og krevende miljø i lang tid. Korrosjonsfrie løsninger som blant annet Duplex i spindel og unikt epoxybelegg har derfor mye å si. At ventilene har lavt dreiemoment og er enkle å operere over tid er også viktig. –Vi har høye krav til våre ventiler og rørdeler som må tåle et ett tøft kystmiljø uten å korrodere, samtidig som vi ønsker fleksible og gode løsninger på armaturer, forteller Kjell Arne Sætherbø i Hitra kommune.

Ahlsells prosjektarbeid var godt og gjennomarbeidet, og alt ble levert innen tidsfristene som kommunen hadde satt for prosjektet. Entreprenørene på prosjektet var Hitra Anleggservice som hadde ansvaret for kommunal infrastruktur for hele industriområdet. Deres anleggsarbeidere var i tett kontakt med både Ahlsell og INNVA som var på plass under monteringen.

Vi har god erfaring med Hawle produktene, både den nedgravde løsningen Baio, og med Hawle Combiflex. Produktene er solide og enkle å jobbe med, forteller Anders Glørstad, daglig leder i Hitra Anleggservice.

Nøkkelen er et godt samarbeid mellom alle ledd i et slikt prosjekt. Erfaringen min som ansvarlig for leveransen, er det viktig å utnytte både leverandørens kompetanse og lytte til kommunens ønsker. Dette gir et godt resultat avslutter Grendstad.

Produktene vi brukte

  Produkt Varianter Produktstatus    

Combiflex Senior E3 H, PN10 – 10, 400/400/150/150

5508727
1

Bestillingsvare

Combiflex Senior E3 H, PN10 – 10, 400/400/150/150

Varenummer: 5508727
Varianter: 1
  • DN 150 - DN 400
  • Modulært system
  • Kompatibelt med ZAK-systemet
  • Godkjent forankring ihht VA Miljøblad 112
  • Egnet for rengjøring med renseplugger