Kirkebygda renseanlegg spiller en viktig rolle i behandlingen av avløpsvann med innovativ teknologi og god kapasitet

En nøkkelaktør i denne prosessen er Hawle E2 sluseventil DN 300, som ble installert i 2018. Enebakk kommune har hatt behov for en ventil som kan utsettes for meget store påkjenninger og er avgjørende for at renseanlegget skal fungere best mulig.

Renseanlegget i Kirkebygda i Enebakk kommune ble bygget i 2015 og er moderne og godt utstyrt for framtiden. Når avløpsvannet renses og slippes ut igjen er kravet at vannet skal være 90 prosent ferdig renset. Anlegget er dimensjonert for 12500 pe (personekvivalenter) og tar imot avløpsvannet fra Kirkebygda og Ytre Enebakk. Anlegget har god kapasitet og pr. i dag er det ca. 6000 personer pe (personekvivalenter) i bruk.

Et vanlig forbruk per person er ca. 140 liter avløpsvann pr. dag. Dette skal da inn til renseanlegget for å behandles og renses slik at det kan slippes ut igjen i innsjøen Øyeren, som er en del av Glommavassdraget. Det er altså store mengder renset vann som skal slippes ut igjen.

Etter rensing føres vannet inn i et fordrøyningsmagasin som fylles opp og tømmes etter visse parameter. Etter fordrøyningsmagasinet går vannet videre og styres av en sluseventil hvor trykket i ledningen har vært på 5,4 bar. Dette er en Hawle DN 300 av typen E2 for sjøvann med gummiert sluseport med en aktuator på toppen. INNVA leverte både sluseventilen og aktuatoren.

Kirkebygda renseanlegg

Rensing av avløpsvann

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegget og renset dette i henhold til nasjonale krav og lokale mål.

Hva er avløpsvann?

Avløpsvann er en samlebetegnelse på ulike typer vann:

 • Spillvann er vann fra toalett, dusj, vasker, vaskemaskiner og innvendige sluk (kloakk).
 • Overvann er vann fra tak, dreneringer, gårdsplasser, veier og lignende.
 • Prosessvann er vann fra industri- og næringsvirksomhet.

 

Hawle E2 sluseventil

Sluseventilen har tålt tolv ganger så stor påkjenning over tid som det normerte kravet

Hawle-ventilen har siden installasjon i 2018 vært utsatt for meget store belastinger. Det normerte kravet til en slik type ventil er at den skal tåle 2500 sykluser. En syklus vil si at den åpner og lukker seg en gang. Denne ventilen ble belastet med over 31 000 sykluser. Hver dag har den åpnet og lukket seg etter behov basert på mengde vann i fordrøyningstanken med et snitt på 17 sykluser per dag. Hawle- ventilen har altså gått over tolv ganger så langt som det normerte kravet.

Videre bør det nevnes at kravene til holdbarhetstesting i henhold til denne vanlige standarden ikke tar høyde for strøm under åpning og lukking. Med andre ord: de enorme påkjenningene som det hurtigstrømmende vannet utøver på avstengningselementet i praktisk bruk, blir neglisjert i standardtestingen. Dette understreker igjen overoppfyllelsen av holdbarhetskravene som standardene krever.

«Ventilen har ikke hatt noen form for vedlikehold, den har bare stått og gått og gjort jobben sin. Vi er både fornøyd og imponert over med hvor godt ventilen har fungert i forhold til påkjenning», forteller Tarje Nyberg Karlsen, avdelingsingeniør for kommunalteknikk og VA i Enebakk kommune

Her ser vi påslipp av fordrøyningstank
Her ser vi påslippskum etter fordrøyningstank og Hawle-ventilen som hovedventil.

Ved å bytte toppen på Hawle-ventilen blir den god som ny

Etter hele 31 000 sykluser stoppet ventilen pga slitasje. Den ble åpnet opp og toppen på ventilen ble byttet. Slitasjen som hadde oppstått var på gjengene i spindelmutteren. Epoksybelegget var like fint og selve kroppen til resten av ventilen var ikke skadet eller viste tegn til slitasje.

-Årsaken til at ventilen tåler såpass mange sykluser er hvordan ventilen er konstruert. Det er mye krefter i sving i en ventil. Det er viktig å få disse kreftene ut på glidevangene, og ikke opp i spindelen. Derfor er spindelmutteren løst festet til sluseporten. Den flekser slik at spindelen ikke får sideveis belastning under manøvrering som den ville fått om spindelmutteren satt fast i sluseporten. Videre har spindelen en større diameter enn andre sluseventiler samtidig som spindelmutteren er høyere med et større gjengeparti. Dette sikrer at belastningen fordeles over et større område, forklarer Bjørn Bilden, teknisk sjef i INNVA.

Enkelt vedlikehold

Beslutningen om å bruke Hawle-produkter er basert på deres pålitelige holdbarhet, brukervennlighet og enkelt vedlikehold. Som et eksempel: for tjenesten utført etter mer enn 31 000 sykluser, var det mulig å la ventilkroppen være i røret, noe som sparte mye tid og forhindret utilsiktet overløp av ubehandlet avløpsvann. Kirkebygda avløpsrenseanlegg er et flott eksempel på bærekraftig behandling av avløpsvann i kombinasjon med påliteligheten til Hawle-produktene.

«Det er et godt valg å bruke Hawle sluseventiler for sjøvann også til avløp og renset avløpsvann. Jeg får tydelige tilbakemeldinger fra kundene om at de er svært fornøyde med levetiden og kvaliteten», konstaterer Kenneth Stover, distriktsansvarlig for INNVA.

Nå er sluseventilen igjen i drift og det blir spennende å se hvor lenge den varer denne gangen.

Rensing av avløpsvann – Enebakk kommune

Fra venstre; Tarje Nyberg Karlsen – avdelingsleder kommunalteknikk, Helge Sethern – driftsoperatør Enebakk sentralrenseanlegg, Magne Lindestad – driftsoperatør transportsystem avløp, Morten Myhre – driftsoperatør transportsystem avløp, Enebakk kommune og Kenneth Stovner – regionsansvarlig fra INNVA.

Les mer om E3 sluseventil.

E2 sluseventil DN 300

  Produkt Varianter Produktstatus    

E2 Sluseventil for sjøvann

4002E2
30

Normalt lagerført

E2 Sluseventil for sjøvann

Varenummer: 4002E2
Varianter: 30

E2 sluseventil for sjøvann med gummiert sluseport, leveres standard med kulelager på spindel fra DN 250-600

 • Sjøvannbestandig
 • Duplex i spindel
 • Vulkanisert sluseport i NBR
 • Spindelmutter i bronse

E3 Sluseventil, kort modell

4000E3
21

Normalt lagerført

E3 Sluseventil, kort modell

Varenummer: 4000E3
Varianter: 21

Ventilen leveres i kort eller lang utførelse iht. DIN 3202-F4/F5. B.S standard.

 • PN 10/16
 • DN 50-600
 • Duplex i spindel
 • Gjengefri innfesting av spindel
 • Dobbel bajonettilkobling