Inn- og utluftningsventiler

Inn- og utluftningsventiler

Med beskyttelseskåpe i polyetylen mot UV-stråling

Normalt lagerført

NRF nr. Art. nr. DN Vekt
5636006 5016182 1" 3
5636002 5016175 2" 2

Den innvendige gjengen er forsterket med en ring i rustfritt stål. Beskyttelseskåpe i polyetylen mot UV-stråling. Installasjon: Ventilen plasseres vertikalt ved ledningens høyeste punkt, gjerne med en avstengningsventil mellom lufteventilen og røranslutningen.