Inn og utluftningsventil for nedgraving – Høy kapasitet Baio

Inn og utluftningsventil for nedgraving – Høy kapasitet Baio

Enkel inspeksjon og servicetilgang under drift

  • Rustfritt rør beskytter ventilen
  • Spindel med integrert tilbakeslagsventil
  • Kompakt design
  • Unik roll-on membran teknologi
  • Svært god vakuumbeskyttelse

Normalt lagerført

NRF nr. Art. nr. DN PN Vekt
113022 5016397 80 1-16 28
113024 5016400 80 1-16 35.4
113025 5016396 80 1-16 38
113023 5016399 80 1-16 32

Det rustfrie røret beskytter den automatiske rustfrie lufteventilen. Denne har spindel med integrert tilbakeslagsventil. Dette gir enkel inspeksjon og servicetilgang under drift. Den kompakte designen eliminerer behov for installasjon i kum. Lufteventilen bruker en unik roll-on membran teknologi som gir svært høy kapasitet (inntil 770 m3/t). Dette gir svært god vakuumbeskyttelse. Overskuddsvannet dreneres bort gjennom et 1/2″ dreneringshull. Benytt gateboks med åpning min. Ø 300 ved installasjon under bakkenivå. Gjenfyllingsmasse i form av singel hindrer regnvann i å stige opp i gateboksen. (Tilbehør som spylerør inkl. stengeventil kan monteres for å få rask og enkel tilgang til vann).
Maks utluftningskapasitet: 12,8 m3/min.
Baio: DN 80 spissende
Boring etter: DIN 2501
Andre lengder på forespørsel.
Rørdekning = topp rør – topp lufteventil