Derfor er det viktig med lufteventiler på ledningsnettet

Vi ser ofte at lufteventiler ikke blir prioritert i planlegging av nye anlegg eller rørgater. Sier Teknisk sjef Bjørn Bilden.

I planleggingsfasen av større anlegg eller ved rehabilitering av ledningsnettet er det ofte lett å glemme hvor viktig det er med systematisk utluftning av anlegget. I denne artikkelen ønsker vi å belyse årsaker til akkumulasjon av luft og hvorfor det er så viktig med riktig utlufting på ledningsnettet.

Luft oppløst i vannet har en tendens til å danne luftlommer i større eller mindre grad i ledningsnettet. Luftakkumulasjon kan komme av naturlige årsaker som at luften følger med vannet uten å løse seg opp, temperaturendringer eller ved trykkfall. Andre årsaker kan være operasjonelle forstyrrelser eller for eksempel fylling og tømming av rørsystemene.

 

Luftlommene reduserer effektiviteten i rørnettverket

Luftlommene vil alltid søke mot de høyeste punktene i rørsystemet og skaper som regel negative konsekvenser og redusert effektivitet i rørnettverket.

Redusert vanngjennomstrømning, høye trykktap og fare for trykkstøt kan nevnes her. Det er også verd å merke seg økt energitap på pumper samt funksjonsfeil på trykkreduksjonsventiler eller mengdemålere som kostbare konsekvenser grunnet mangelfull utluftning. Dersom vakuum oppstår grunnet manglende ventilasjon av rørsystemet, kan dette representere så store krefter at røret kollapser ved f.eks. rørbrudd. Likevel ser vi ofte at lufteventiler ikke blir prioritert i planlegging av nye anlegg eller rørgater.

Ved å sette inn lufteventiler der luftlommer dannes, som ved høydebrekk, ved endring av rørdiameter eller andre vinkelforandringer på røret, reduseres kapasitet- og trykktap. Lufteventiler sparer rett og slett kostnader for kommunene ved lavere strøm- og vedlikeholdsutgifter på pumper og ventiler samtidig som faren for rørbrudd og slitasje på ledningsnettet blir redusert. I tillegg må vi ikke glemme at den planlagte kapasiteten beholdes.

INNVA har et bredt utvalg av lufteventiler fra Hawle for alle typer monteringer. Vi har også stor kompetanse på hvor mange lufteventiler det er behov for og hvor det strategisk lønner seg å plassere ventilene. Ta kontakt med oss så kan vi bistå allerede i prosjekterings-prosessen!

Se vårt utvalg av lufteventiler