Derfor er det viktig med lufteventiler på ledningsnettet

I planleggingsfasen av større anlegg eller ved rehabilitering av ledningsnettet er det ofte lett å glemme hvor viktig det er med systematisk utluftning av anlegget.

Vi ser ofte at lufteventiler ikke blir prioritert i planlegging av nye anlegg eller rørgater. Sier Teknisk sjef Bjørn Bilden.

I denne artikkelen ønsker vi å belyse årsaker til akkumulasjon av luft. Hvorfor er så viktig med riktig utlufting på ledningsnettet? Lufteventiler på ledningsnettet løser problemet.

Lufteventiler på ledningsnettet

Luft oppløst i vannet har en tendens til å danne luftlommer i større eller mindre grad i ledningsnettet. Luftakkumulasjon kan komme av naturlige årsaker som at luften følger med vannet uten å løse seg opp, temperaturendringer eller ved trykkfall. Andre årsaker kan være operasjonelle forstyrrelser eller for eksempel fylling og tømming av rørsystemene.

Ved å sette inn lufteventiler der luftlommer dannes, som ved høydebrekk, ved endring av rørdiameter eller andre vinkelforandringer på røret, reduseres kapasitet- og trykktap. Lufteventiler sparer rett og slett kostnader for kommunene ved lavere strøm- og vedlikeholdsutgifter på pumper og ventiler samtidig som faren for rørbrudd og slitasje på ledningsnettet blir redusert. I tillegg må vi ikke glemme at den planlagte kapasiteten beholdes.

INNVA har et bredt utvalg av lufteventiler fra Hawle for alle typer monteringer. Vi har også stor kompetanse på hvor mange lufteventiler det er behov for og hvor det strategisk lønner seg å plassere ventilene. Ta kontakt med oss så kan vi bistå allerede i prosjekterings-prosessen!

Se vårt utvalg av lufteventiler

Les mer på Hawle sine sider om hvordan du velger lufteventiler.