Lav kvalitet på sluseventiler kan forårsake korrosjon

Lav kvalitet på sluseventiler kan forårsake korrosjon allerede etter kort brukstid.

Hawle kan bekrefte at ledningseiere og ansvarlige for drikkevann hevder at hele 20 % av all skade på ledningsnettet skyldes korrosjon!

Imidlertid kan ikke bare korrosjon føre til svikt i vannforsyningen, produkter av lav kvalitet kan også sette seg fast, lekke eller bli vanskelige å betjene etter kort tid. De påfølgende kostnadene til graving, demontering, erstatning av masser og lignende kan bli svært store.

Men hva mener vi egentlig med «lav kvalitet på produkter»?

Kort sagt innebærer det …

  • lite langsiktig erfaring med produksjon
  • selve konstruksjonen på produktet er ikke god nok
  • feilmontering av produkt
  • lave kvalitetskrav på produktene som leveres

Egenskaper som våre kunder ikke vil finne hos Hawle-produktene!

Hawle sin utvikling av sluseventiler fra 1958 og frem til i dag.

Her kan du lese mer om E3 sluseventil som er den nyeste versjonen av Hawles sluseventiler.