Lang levetid reduserer klimafotavtrykket

Produkter med lang levetid spiller en avgjørende rolle i å fremme bærekraft og ansvarlig forbruk. Disse produktene utmerker seg ved sin holdbarhet, pålitelighet og evne til å vare i mange år, noe som gir en rekke fordeler for samfunn, klimafotavtrykk og økonomi.

En av de mest åpenbare fordelene med produkter med lang levetid er deres positive miljøpåvirkning og klimafotavtrykk. Disse produktene bidrar til å redusere avfall og ressursforbruk ved å eliminere behovet for hyppige erstatninger. I en tid der bekymringen for overforbruk og avfallsproblemer er økende, er produkter med lang levetid en viktig løsning. De reduserer både utvinningskostnader for råvarer og energiforbruk knyttet til produksjon, noe som bidrar til å bevare naturressurser og redusere miljøbelastningen.

I tillegg til de miljømessige fordelene gir produkter med lang levetid økonomiske fordeler. Selv om de kanskje har en høyere innledende kostnad, sparer forbrukerne penger på lang sikt, da de slipper å erstatte eller reparere produktene så ofte. Dette fører til reduserte totale eierkostnader og økonomisk stabilitet for forbrukerne og redusert klimafotavtrykk.

Les mer om System 2000 som har en forventet levetid på 100 år.

Et eksempel er lav kvalitet på sluseventiler

Lav kvalitet på sluseventiler kan forårsake korrosjon allerede etter kort brukstid. Hawle sine vannleverandører i VA-sektoren hevder at hele 20 % av all skade skyldes korrosjon! Imidlertid kan ikke bare korrosjon føre til svikt i vannforsyningen – dårlige produkter kan også sette seg fast, lekke eller bli vanskelige å betjene etter kort tid. De påfølgende kostnadene (graving, demontering, omfyllingsmasser, etc.) kan være store. Men hva mener vi egentlig med «dårlige produkter»?

  • lite langsiktig erfaring
  • dårlig konstruksjon
  • dårlig håndverk
  • lave kvalitetskrav

Egenskaper som våre kunder ikke vil finne hos Hawle-produktene!

Les mer om Hawles kvalitet på produkter.