Informasjon om INNVA og Koronaviruset

Til våre kunder,

Vi i INNVA er opptatt av å ta vår del av samfunnsansvaret, og har derfor igangsatt en rekke tiltak for å hindre at våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere blir satt i fare for å bli smittet av Koronaviruset. Samtidig er vi opptatt av å sikre normal drift.
INNVA følger retningslinjene til det norske Folkehelseinstituttet (FHI), samtidig er opptatt av å være føre-var i situasjonen.
INNVA har etablert en beredskapsplan/tiltaksplan som vi følger, samt gjort interne tilpasninger for å ha god kontroll. Vi har også tett kontakt med våre leverandører for å sikre vareforsyning. De har gjort sine tiltak, som å øke lager av både ferdig- og delevarer, samt råvarelager. De har også beredskap i alternative underleverandører om det skulle bli behov for det.

Status i dag er at alt fungerer som normalt hos våre leverandører og deres fabrikker. Vi har i tillegg økt vårt lager, og anser oss som godt rustet for sikre leveranser fremover ut ifra det vi vet i dag.

Uansett hvor godt forberedt vi og våre leverandører er, vil vi likevel gi deg som kunde noen anbefalinger for å sikre din varetilgjengelighet:
• Planlegg innkjøp av varer og tjenester så tidlig som mulig. Dette gir økt forutsigbarhet og mulighet for god planlegging for begge parter.
• Oppfordre deres kunder til å sette bestillinger av varer de trenger fremover i tid.
• Vær oppmerksom på at skaffevarer kan få endrede leveringstider om situasjonen endrer seg hos våre leverandører.
• Følg daglig med på leveranseinformasjon på dine bestillinger og bekreftede leveringsdatoer.

Har du spørsmål kan du kontakte oss.
Ønsker du ytterligere informasjon om våre tiltak, ta kontakt med oss.

Vennlig hilsen INNVA