Smart løsning for grunne grøfter i kulda, isolerte Baio-løsninger.

INNVA og Isoterm/Pipelife har i samarbeid utviklet Isolerte Baio-løsninger. Dette er pre-isolerte Baio- ventiler for nedgraving.

IsoBaio i grunne grøfter

Vinteren vi snart legger bak oss er et resultat av typiske klimaendringene vi står overfor; Snøfattige og kalde vintre. Flere VA-prosjekter har derfor blitt realisert med frostfrie løsninger som nyheten isolerte Baio-ventiler. Dette er pre-isolerte ventiler med en PE-kappe som er tilpasset isolerte rørledninger og sikrer et frostfritt anlegg.

Isolerte Baio-løsninger

Frosten skaper utfordringer for VA-prosjektene med tanke på gravearbeid, oppvarming og forsinkelser. Et økende behov for flere typer isolerte løsninger har gjort seg gjeldende, spesielt der en ikke klarer å oppnå frostfri dybde i grøfter eller der det ikke er ønske om å grave dypt.

INNVA og Isoterm/Pipelife har derfor i samarbeid utviklet Isolerte Baio-løsninger. Dette er pre-isolerte Baio- ventiler for nedgraving. Ventilen ligger beskyttet i isolasjon dekket av en PE-kappe. IsoBaio-ventilen er tilrettelagt for preisolerte rør med og uten varmekabel.

Den isolerte Baio-løsningen har blitt svært populær ved fjellgrøfter og åpne trasseer.

Denne nyheten gir mange fordeler; Ved å benytte en slik isolert løsning kan du redusere graving og dermed er det mindre masse som må håndteres. Vi har snakket med entreprenører som har redusert gravekostnaden med 40%. Også som et resultat av redusert arbeidsmengde. Dessuten gir den beskyttende isolasjonen med PE-kappen mulighet for å benytte andre fyllmasser enn normalt.

Pre-isolerte ventiler er perfekte for områder uten tilstrekkelig overdekning, der det er mye fjellgrøfter og åpne traseer. Løsningene er svært populære og har allerede denne vinteren blitt levert til flere store prosjekter rundt i landet, og flere prosjekter er på trappene.

I tillegg til den isolerte Baio-ventilen, kan vi nå også levere IsoBaio T-rør for montasje av lufteventil og hydrant for nedgraving. IsoBaio finnes i alle Baio-dimensjoner opp til DN200 og kan også leveres med varmekabel.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.