INNVA leverer Combiflex til Byaksen Leangen i Trondheim

Bygging av ny bydel krever ny infrastruktur. Bydelen på Leangen får sin egen gågate tilrettelagt for kafé og spisesteder, dagligvare, treningssenter, servicetilbud og butikker. Her går det også en sykkelvei gjennom området, fra IKEA til Gildheim. Ny infrastruktur bygges med helt nytt va-anlegg.

Det nye va-anlegget ved Byaksen skal levere drikkevann til mange nye boenheter. INNVA leverer blant annet Combiflex, Hawido og mange andre va-produkter til prosjektet. SG entreprenør utførte arbeidet på det nye va-anlegget.

Ny infrastruktur på Leangen i Trondheim, Leangen Byaksen bolig.

I enden av Peder Østlunds Veg og Gildheimsvegen har det vært gjennomført gravearbeider i forbindelse med legging av nytt røranlegg. I krysset ved Tungavegen/Landbruksvegen har det vært gjennomført graving i veg i forbindelse med legging av ny infrastruktur i grunn. Dette inkluderer VA-arbeider, ny høyspenttrase og kabler.

Prosjekt Byaksen Leangen, kum over bakken.

Fra kummen

I kummen ser vi fordeling av vannforsyningen til de ulike nye byggene på Leangen.

Combiflex er et armatur som sikrer god fordeling og styring av vannet. Combiflex armaturene er produsert av Hawle i Østerrike og er kjent for sin lange levetid med særdeles god kvalitet.

Hawido 1400 er en sikkerhetsventil som beskytter mot overtrykk i vannledningen. For å sikre trygg leveranse av vannet til boligene brukes Hawido 1500 reduksjonsventil. Den reduserer trykket på vannet som leveres i rørledningen og beskytter mot overtrykk.

Zak systemet brukes på de mindre dimensjonene ut mot boligene og sikrer god vannleveranse. Dette systemet er gjengefritt og er overflatebehandlet med Hawles unike epoksy behandling som gjør systemet 100 % korrosjonsfritt.

INNVA leverer:

  • 10 Combiflex junior for rørledninger i DN 100-200
  • 1 Combiflex senior i DN 250
  • Hawido sikkerhetsventil i DN 100
  • Hawido 1500, reduksjonsventil, DN 150
  • Zak systemet, ulike deler som skjøtestykker, serviceventiler og mellomringer

Det nye va-anlegget ble montert og testet i sommer og kummene og satt i drift tidlig høsten 2023. Tungaveien har blitt lagt om og store omfyllingsmasser er flyttet. Tiltaket omfatter etablering av VA-trasé på tvers av travbanen og videre parallelt inn i Peder Østlunds veg.

Stian Haldstadtrø, distriksansvarlig i INNVA:

Leveransen i samarbeid med Heidenreich har gått veldig bra og dialogen underveis har vært god. Det har ikke vært noen store utfordringer underveis.

Combiflex junior
I kummen ser vi Combiflex junior DN150 og Hawido sikkerhetsventil 1400, DN 100.
I kummen ser vi Combiflex junior 3/3, DN 200/150/100 og Hawido 1500, DN 150.

Vi hjelper våre kunder med å finne frem til de beste løsningene. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om produkter og løsninger.

Ta kontakt med oss her.

Les mer om Combiflex produktene.

Combiflex fra Hawle.