Elektrisk varebil for varetransport

Anne Wyckmans, leder for ordrekontoret, er ikke i tvil om at vår nye elektriske varebil var et viktig tiltak og bidrar til å senke klimagassutslippene for transport for INNVA og våre kunder.

Elektrisk varebil kjører fossilfritt ut til kundene to ganger i uken.

I vår har INNVA tatt et betydelig skritt i retning av bærekraftig transport ved å investere i en topp moderne elektrisk varebil for varetransport.

Transportrelaterte utslipp utgjør en betydelig del av klimaregnskapet, og denne investeringen er en del av INNVAs bredere engasjement for å redusere selskapets miljøpåvirkning.

Sjåfør Harry Mathisen, som er dedikert til å kjøre el-varebilen, gjennomfører leveranser rundt to ganger i uken. Han står også til disposisjon for eventuell veiledning eller informasjon knyttet til den elektriske varebilen.

Elektrisk varebil for varetransport

Denne investeringen gir ikke bare positive miljøeffekter, men bidrar også til kostnadsreduksjoner ved å omfavne fossilfri transport. INNVA er stolt over å ta initiativ til bærekraftige tiltak, og vi ser frem til å fortsette vår innsats for å redusere vårt økologiske fotavtrykk.

Fordeler ved overgangen til elektrisk varebil for varetransport :

  1. Miljøgevinster: Reduksjonen i utslipp av skadelige stoffer bidrar til å forbedre luftkvaliteten og minimere selskapets totale økologiske fotavtrykk. Redusere avtrykket i klimaregnskapet.
  2. Økonomisk bærekraft: Den elektriske varebilen gir ikke bare betydelige kostnadsbesparelser på drivstoff og vedlikehold, men også muligheten for langsiktige besparelser ved å omfavne fossilfri transport.
  3. Regulatoriske fordeler: dra nytte av eventuelle regulatoriske insentiver, som subsidier eller skattefordeler, som kan gjøre overgangen til elektrisk transport økonomisk gunstig.

For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss. Eller kanskje du vil vite mer om vår elektriske varebil for varetransport.

INNVA bestemte seg for å forsøke å gjøre nye effektive tiltak og grep hvert år for å få ned utslippene. Dette var et av de viktigste grepene som ble gjort i 2023 for å skape en mer miljøvennlig transport.

Les mer om vårt arbeid med klima og miljø.

INNVA er miljøfyrtårnsertifisert.