Inn- og utluftningsventil (Hawle 9835)

Produktbeskrivelse

  • Dobbelt virkende luftventil
  • Rimelig løsninger
  • Stor kapasitet
  • Driftsikker
  • Alt i korrosjonsfritt materiale

Inn- og utluftningsventilen fra Hawle har flere funksjoner. Den lille ventilen er under drift hele tiden, og tar ut små luftmengder ved daglig drift. Men ved rørbrudd eller ved oppstart av nye anlegg vil den store ventilen automatisk tre i kraft.

NRF nr. DN PN Bet. D H (mm) Vekt (Kg)
5636013 80 16 1-16 200 460 17,0
5636014 100 16 1-16 240 505 26,0
5636015 150 16 1-16 375 690 69,0
5636016 200 16 1-16 375 690 77,0

Last ned

Inn-og utluftningsventil_9835_FDV

Skriv til oss