Hva er en dreiespjeldventil og når bør den brukes?

Dreiespjeldventiler, også kjent som butterfly-ventiler, er en type ventil som brukes til å regulere væskestrøm i ulike rørsystemer.

Dobbeleksentrisk dreiespjeldventil

Dreiespjeldventiler, også kjent som butterfly-ventiler, er en type ventil som brukes til å regulere væskestrøm i ulike rørsystemer. Det sies ofte at dreiespjeldventiler kan brukes til å regulere strømmen. Vi anbefaler imidlertid ikke dette, dersom ventilen genererer høyere trykkfall. De brukes i et bredt utvalg av prosessmedier og industrier, spesielt innen vannforsyning, oppsamling og distribusjon, samt pumpestasjoner, og har et bredt spekter av bruksområder, spesielt innen strømisolering.

Noen av de viktigste fordelene med dreiespjeldventiler i forhold til andre ventiltyper er den enkle konstruksjonen og kompakte design. Det resulterer i at sluttproduktene er lettere, lavere i kostnad og med mindre installasjonsfotavtrykk og raskere aktiveringstider.

Hvordan virker en dreiespjeldventil?

Dreiespjeldventiler fungerer ved å bruke et roterende spjeld for å åpne eller lukke strømmen av væske gjennom røret. Når spjeldet er parallell med strømmen, er ventilen helt åpen, og når det er i en vinkel på 90 grader mot strømmen, er ventilen helt lukket.

Aktuering av en dreiespjeldventil refererer til handlingen eller prosessen med å bevege eller operere ventilen ved hjelp av en ekstern mekanisme. Dette kan inkludere åpning, lukking eller delvis regulering av strømmen av væske eller gass gjennom ventilen. Aktueringen kan være manuell, elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk, avhengig av ventilens design og bruksområde.

Hva vil det si at en dreiespjeldventil er dobbeleksentrisk?

 • Sentrisk: Spjeldet roterer rundt en senterakse. Vanligvis brukt i lavtrykk- og lavtemperaturapplikasjoner.
 • Dobbelt eksentrisk: Spjeldet roterer rundt en akse som er forskjøvet fra ventilens senterlinje i to retninger, radielt og langs røraksen.

Hawle dreiespjeldventiler er av flenset dobbelt eksentrisk type. Den doble offset eller eksentrisitet refererer til det faktum at denne ventilutformingen innebærer to forskyvninger av rotasjonsaksen fra ventilkroppens senter eller rotasjonsaksen til stammen.

Dobbeleksentrisk dreiespjeldventil
Dreiespjeldventil med komponenter

Hvilke komponenter brukes i en Hawle dobbeleksentrisk dreiespjeldventil?

Ventilhus: Hoveddelen av ventilen som inneholder spjeldet og stangen.

Spjeld: Den roterende delen som åpner og lukker ventilen.

Spindel: Ventilakselen, ofte også referert til som stammen, er komponenten som kobler spjeldet til aktuator mekanismen og overfører dreiemomentet som behøves for å åpne/lukke.

Tetning: Sikrer tetthet mellom spjeldet og ventilhuset når ventilen er i lukket posisjon.

På innsiden av ventilhuset er det en sterk elastomer eller metall lekkasjetetning som sikrer spjeldet på plass i lukket posisjon for å oppnå fullstendig avstengning. 9881k-seriens integrerte kroppsete i rustfritt stål, fylt med sveis og mikrofinnet, sikrer en korrosjons- og erosjonsbestandig seteflate. Med denne spesielle typen setedesign er det mulig å produsere ventilen lekkasjefri i henhold til EN12266-A krav.

Aktuator: Kan være manuell (håndratt eller spak) eller automatisk (elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk) og kontrollerer spjeldets rotasjon.

Hawle dreiespjeldventiler er av flenset dobbelt eksentrisk type. Den doble offset eller eksentrisitet refererer til det faktum at denne ventilutformingen innebærer to forskyvninger av skiven fra ventilkroppens senter eller rotasjonsaksen til stammen.

Hvilke komponenter brukes i en Hawle dobbeleksentrisk dreiespjeldventil?

Ventilhus: Hoveddelen av ventilen som inneholder spjeldet og stangen.

Spjeld: Den roterende delen som åpner og lukker ventilen.

Spindel: Ventilakselen, ofte også referert til som stammen, er komponenten som kobler spjeldet til aktuator mekanismen og overfører dreiemomentet som behøves for å åpne/lukke.

Tetning: Sikrer tetthet mellom spjeldet og ventilhuset når ventilen er i lukket posisjon.

På innsiden av ventilhuset er det en sterk elastomer eller metall lekkasjetetning som sikrer spjeldet på plass i lukket posisjon for å oppnå fullstendig avstengning. 9881k-seriens integrerte kroppsete i rustfritt stål, fylt med sveis og mikrofinnet, sikrer en korrosjons- og erosjonsbestandig seteflate. Med denne spesielle typen setedesign er det mulig å produsere ventilen lekkasjefri i henhold til EN12266-A krav.

Aktuator: Kan være manuell (håndratt eller spak) eller automatisk (elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk) og kontrollerer spjeldets rotasjon.

Typer

Aktueringstype:

 • Manuell: Ratt eller spak.
 • Elektrisk: Elektrisk motor driver spjeldet.
 • Pneumatisk: Lufttrykk driver spjeldet.
 • Hydraulisk: Væsketrykk driver spjeldet.

Dreiespjeldventiler brukes i en rekke industrier og applikasjoner, inkludert:

 1. Vann- og avløpsbehandling: For regulering av vannstrøm.
 2. Olje og gass: For kontroll av olje, gass og kjemikalier.
 3. Kjemisk industri: For håndtering av etsende og aggressive væsker.
 4. Kraftproduksjon: For damp- og kjølevannskontroll.
 5. Mat og drikke: For hygieniske applikasjoner der rask åpning og lukking er nødvendig.

Fordeler

 • Kompakt design: Krever mindre plass sammenlignet med andre ventiltyper.
 • Rask åpning og lukking: Kan opereres raskt med lavt dreiemoment.
 • Lavt trykkfall: Når ventilen er helt åpen, gir den lite motstand mot væskestrømmen.
 • Kostnadseffektiv: Ofte billigere enn andre ventiltyper.

Dreiespjeldventiler er allsidige og brukes i mange forskjellige applikasjoner, noe som gjør dem til et populært valg for mange ingeniører og industridesignere.

Viser rotasjon på spjeld.
Se video av dreiespjeldventiler.

Se utvalget av våre dreiespjeldventiler.

Se produsenten av Hawle ÖZKAN dreiesjeldventil.