Baio-systemet, hva er det?

Baio-systemet er et bolteløst og korrosjonsfritt system for nedgraving.
Ved å benytte Baio-systemet, forlenges levetiden på ledningsnettet, siden kritiske korrosjonspunkter fjernes.

Baio-systemet egner seg spesielt godt i områder med krevende dreneringsforhold eller høy grunnvannstand, der kummene ofte fyller seg med vann.

Systemet er svært anerkjent i markedet, som følge av den enkle monteringen. Kostnadsbesparelsene blir store siden monteringstiden reduseres og levetiden på ledningsnettet blir betraktelig forlenget.

Et system som forenkler og som fagarbeideren stoler på.

Baio-systemet
Baio-systemet – 5 deler, 12 minutters monteringstid
Baio-systemet
Flenset tilkobling – 307 enkle deler, 2 timer monteringstid

Økonomiske fordeler

  • Ingen spesielle verktøy kreves
  • Kort monteringstid  → kostnads besparende
  • Mindre materiell → investerings besparende
  • Lang levetid → økonomisk fordel 

Tekniske fordeler

  • Strekkfast
  • Lang levetid grunnet korrosjonsbestandighet
  • Avvinkling opp til 3°
  • Universell, kan brukes på de fleste rørsystemer

Logistikk fordeler

  • Enkelt og redusert lager
  • Enkel logistikk på arbeidsplassen “I felt”.

Baio systemet egner seg spesielt godt til å skifte ut eksisterende kummer der vi ikke trenger direkte tilgang på vannledning. Vi graver opp og fjerner den eksisterende kummen. Baiosystemet er fleksibelt når det gjelder rørvalg. Dvs. at vi kan bruke samme muffe for alle typer rør, kun ved å bytte pakninger. Det finnes forskjellige pakninger for PVC, PE og støpejern.

Baio-systemet kan erstatte en tradisjonell kumløsning. Det eneste som skal gjøres i etterkant er å montere spindelforlengere på toppen av ventiltoppen. Spindelforlengeren fungerer også som forankring i grunnen. Deretter er det bare å fylle etter med masse og legge betongringer og kumlokk på toppen. Da kan man betjene spindelforlengere og eventuelt brannventilen.

Her kan du se  Montering av Baio-systemet.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer.