Inn- og utluftningsventil for avløp (Hawle 9828)

Produktbeskrivelse

  • Dobbel luftventil.
  • Stor kapasitet.
  • Driftsikker.
  • Alt i korrosjonsfritt materiale

 

Tekniske spesifikasjoner for Hawle inn- og utluftningsventil for avløp.

Korrosjonsfritt materiale
Enheten består av en PE-trummel med avstengningsventil og luftventil.
Avstengningsventilen stenges med en rustfri skyvespjeld ventil som kan betjenes med en halv omdreining fra helt lukket til åpen tilstand.
Alt vedlikeholds- og servicearbeid kan gjøres fra bakkenivå, og dermed unngår farene som oppstår i kummer.
Overflødig vann dreneres vekk gjennom dreneringsuttaket.
Vi anbefaler overfyllingsmasse med singel i 8-16mm fra bakkenivå ned til rørledningen. Dreneringen må legges over grunnvann nivå for å få drenert.

Anvendelsesområde: Avløpsvann

Rørdekning (RD) Total lengde (H) Total bredde (B) Vekt (Kg)
Spissende (Baio) 1,25m 1050 455 62
1,50m 1300 455 80
Flens 1,25m 975 455 62
1,50m 1225 455 80

 

Last ned

Produkt datablader

Lufteventil for avløp_9827_9828

Sertifikater

Skriv til oss