Hawle – 10 års garanti

Hawles produktkvalitet og innovative løsninger er basert på 80 års erfaring ved fremstilling av ventiler, hydranter, koblinger, etc., som blir brukt for vann, gass og kloakksystemer. Produkter fra Hawle står for sikkerhet og kvalitet, og er utviklet for ekstremt lang levetid. Hawle produkter en fremtidsrettet løsning, dette betyr innovativ teknologi, høy kvalitet og kontinuerlig produktutvikling. Hawle, som eneste VA-leverandør innehar 10 års garanti på alle produkter.

 Les mer om betingelsene for denne garantien her.

Grunnlaget av denne erfaringen gjenspeiles direkte i at sortimentet møter kundens krav. Baio og Zak systemet, system 2000, Synoflex serien og hydrantene er bevis på hvordan Hawle teknologien alltid ligger i forkant av utviklingen i bransjen.

Korrosjonsbeskyttelse

Riktig epoxybehandling er helt essensielt for å forhindre korrosjon. Hawle har alltid ligget foran i utviklingen av epoxybehandling, behandlingsmetoden EWS er meget omfattende. Blant de viktigste elementene, er sandblåsingen
av produktene før epoxybelegget blir påført. Hawle bruker ikke sand i prosessen men stål, sand inneholder fukt. Stål benyttes for å forsikre at støpegodset er 100% tørt før belegning. Stålet danner også mikroskopiske
porer i godset uten å skape ujevnheter i overflaten.En slik overflate resulterer i at Hawle kan garantere at epoxy tykkelsen er min.250 mμ og maks. 700 mμ. (En ekstrem heft til godset.)

  • Minimum tykkelse på epoxy belagt overflate er 250 my
  • Høy vedheft til metall (min. 12 N / mm2)
  • Den høye epoxy-kvaliteten sikrer at produktet er motstandsdyktig mot sprekker og korrosjon
  • Glatt overflate for å hindre belegg av fremmedlegemer.

Produkter

Hawle streber etter optimale løsninger for å dekke kundes behov. Av denne grunn, utvikler Hawle en bred produktportefølje av svært høy kvalitet for alt av forbindelser til rørledningen.

Hawle produkter er produsert utelukkende i Europa i moderne produksjonslokaler. Produksjonen er preget av høyt kvalifisert personale og kontinuerlig overvåking under fremstillingsprosessen, som sikrer at funksjonaliteten og kvaliteten er garantert for lang tid, noe som betyr at færre reparasjoner for sluttbrukeren.

Hawle kvalitet og Hawle garanti

Hawle produserer selv alle komponentene som brukes i det ferdige produktet for å sikre optimal kvalitet. Både råvarene og det ferdige produktet er underkastet omfattende produkttesting under og etter avslutning av fremstillingsprosessen.

Hawle krever god dokumentasjon på kvaliteten hos sine råvareleverandører og utføre grundig kvalitetskontroll før bruk. Produksjon og produktkvalitet er godkjent og overvåkes i henhold til de strengeste kriteriene for blant annet KIWA og GSK, og Hawle er sertifisert i henhold til ISO 9001.

Produkter fra Hawle står for sikkerhet og kvalitet, og er utviklet til å vare i lang tid, noe som betyr at færre reparasjoner- Og derfor er Hawle produkter en fremtidsrettet løsning. Hawle er så sikker på sin kvalitet, at de som eneste leverandør har 10års produksjonsgaranti på alle sine produkter.