Funksjonsgaranti ZAK systemet

Hawle/INNVA øker til 15 års funksjonsgaranti gjeldende for Zak-systemet benyttet til kaldt drikkevann.

Hawle/INNVA garanterer perfekt funksjonalitet i 15 (femten) år fra leveringsdato for alle originale Hawle Zak-komponenter levert av INNVA. Denne garantien gjelder for alle Zak-deler benyttet til kaldt drikkevann i Norge eller prosjekter iht EU-direktiv 98/83/EC.

Om en komponent skulle miste sin funksjonalitet i løpet av garantiperioden vil Hawle/INNVA etter inspeksjon og egen vurdering enten reparere eller tilby nytt produkt. Inspeksjon utføres på leveringsadresse.

Unntak for garantien er forbruksdeler og skade forårsaket av feilaktig lagring, transport, montering, om monteringsanvisning ikke er fulgt, unnlatt trykktesting, manglende vedlikehold og service, produktmanipulasjon eller ved bruk med andre væsker eller gasser. Garantien omfatter ikke i tilfeller med unaturlige miljømessige forhold, vibrasjoner eller hvor det er rester av fremmedlegemer eller tilsvarende forhold, og heller ikke påvirkning fra tredjepart, ulykker eller hendelser utenfor Hawle/INNVA sin kontroll.

Videre kompensasjon relatert til en eventuell produktfeil, som for eksempel følgeskader, kostnader til graving, arbeidstimer, reisekostnader, tap av inntekt, enten direkte eller indirekte, omfattes ikke av denne garantien.

Garantien omfattes av østerrisk lov og gjelder for leveranser etter 1. mai 2018. Tidligere 10 (ti) års garanti gjelder fortsatt for komponenter levert før denne datoen.