FAQ for Sea-Lix Pogmi

Sea-Lix Pogmi er et av flere produkter i vår Smartvann produktportefølje og som alltid med nye innovative produkter, kommer det mange spørsmål. For å hjelpe våre kunder har vi derfor laget en enkel FAQ for å samle opp å besvare de spørsmålene vi ofte møter ute i markedet.

Har du andre spørsmål og Pogmi eller andre produkter i Smartvann-porteføljen? Ta kontakt med oss på post@innva.no.

Spørsmål og svar:

Kan vannet passere begge veier?
– Ja

Kan turbinen produsere effekt i begge flowretninger?
-Nei, kun i hovedretningen som er markert på turbinhuset.

Er en turbininstallasjon komplisert?
-Nei, det er enkelt å installere en turbin, men det må være tilgjengelig plass på installasjonstedet.

Kan forbrukerne kobles direkte til turbinen?
-Nei. Den produserte effekten samsvarer sjelden med effektforbruket. Med turbinen følger en PWM-regulator og et UPS-batteri, og forbrukerne kobles til dette.

Hvordan overføres data til driftskontrollen?
-Datakommunikasjon krever tilleggsutstyr som SUDA kommunikasjonsplattform eller tilsvarende, som f. eks. benytter mobilnettet for signaloverføring til en skyløsning og/eller direkte til driftskontrollen.

Er det mulig med pluggkjøring gjennom turbinen?
-Nei det går ikke. Enten må turbinen fjernes eller pluggen ledes i en bypass rundt turbinen.

Er det mulig å spyle rørledningen hvor turbinen er installert?
-Nei det er ikke å anbefale. Det kan føre til for høy hastighet på turbinrotoren, og partikler som løsner i rørledningen i forbindelse med spylingen kan skade turbinen.

Hvor lang tid tar det å lade opp et tomt batteri?
-Dette avhenger av modell, volumstrøm og batteristørrelse.Tiden det tar ved min og maks volumstrøm kommer i tekniske data.

Kan turbinen benyttes på avløpsvann?
-Nei, den kan kun benyttes på rent vann.

Må det installeres filter foran turbinen?
-Nei, men vi anbefaler at det sørges for at ingen partikler treffer turbinen.

Hva slags transmittere kan monteres i turbinen?
-Det er satt av en 1/4″ anslutning i turbinhuset, som kan benyttes til en trykktransmitter eller temperaturtransmitter.

Kan turbinen benyttes som mengdemåler?
-Turbinen kan beregne volumstrøm basert på rotorhastigheten. Nøyaktigheten er på +/- 1-2%i turbinens flowområde.

Hvor ofte må man foreta service og hva må byttes?
-Turbinene er designet for en driftstid på 30 000 timer (ca. 3 år) uten vedlikehold. Det som eventuelt må byttes etter 3 år er lager og tetninger.

Tilfredsstiller turbinene minstekravet til brannvannsdekning?
-POGMI F150 og F200 tilfredsstiller kravene både til 20 l/s for spredt bebyggelse og 50 l/s for næringsbygg og tett bebyggelse.