Blue Shield epoxy – den unike Hawle coatingen

Visste du at riktig epoxybehandling er helt essensielt for å forhindre korrosjon? Hawle har alltid ligget foran i utviklingen av epoxybehandling og har utviklet Blue Shield.

Den berømte Hawle-kvaliteten er unik og meget velkjent over hele verden, men hva er det som skaper denne gode kvaliteten? Det er flere grunner til den gode kvaliteten og epoxy-belegget Blue Shield er en av disse grunnene. Det beskytter mot korrosjon og gir ventilene lang holdbarhet og levetid. Belegget sikrer mange års drift og lang levetid. Dette bidrar til å unngå lekkasje, vanntap og kostbare reparasjoner.

VA-bransjen bygger for generasjoner og må ha fokus på lang levetid. For anlegg innen vann og avløp er det utrolig store besparelser som blir gjort hvis anlegget unngår korrosjon og de negative konsekvensene som følger med dette.

Hvordan skjer prosessen med påføringen av epoxybehandlingen?

Blue Shield-belegget påføres ved hjelp av prosessen med epoxybelegg i et pulverisert bad. Først varmer vi komponenten til den nøyaktig definerte og riktige temperaturen. Deretter senker vi den ned i et pulverbadet.

Pulveret smelter og produktet dekkes som med en glasur, Blue Shield. For å sikre perfekt tykkelse, observeres alltid riktig operasjonstid. Etter badet snus komponenten flere ganger for å fjerne eventuelt overskuddspulver. Hawle bruker denne prosessen selv for store dimensjoner opp til DN 600.

Påføring av Hawle epoxy coating – Blue Shield.

Perfeksjonert over mange tiår.
BLUE SHIELD


Langt over standard

Dette er hvordan vi setter nye standarder. For å sikre jevn kvalitet, styres vår beleggsprosess av en robot. Resultatene av vår Blue Shield: førsteklasses, robuste og holdbare ventiler som oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene. Dette bekreftes også av eksterne sertifiseringsorganer som ÖVGW og Kiwa. På grunn av omfattende produksjonskontroll og 100% drikkevannskompatibilitet, tilbyr vi det beste belegget som er mulig. Vår overholdelse er blitt sertifisert av GSK og overstiger tydelig industriell standard.

Vann er den viktigste ressursen i verden – for oss og miljøet vårt. Ventiler og rørforbindelser er vitale komponenter i vanninfrastrukturen. De er i direkte kontakt med drikkevannet og bør ideelt sett være pålitelige nok til å fungere over flere generasjoner. Dette krever høykvalitetsbelegg.

Teknisk informasjon om prosessen

  • Alle de korrosjonsbeskyttende produktene er gjennomvarmet til 200˚C når de senkes i epoxybadet.
  • Den helautomatiske prosessen har følgende fordeler:
  • Garantert minimum beleggstykkelse er 250 μm, maks 700 μm. Ingen porer (dermed ingen korrosjon).
  • Høy vedheft til godset (minst 12 N/mm²).
  • Glatt overflate – høy slagfasthet.
  • Næringmiddelgodkjenning KTW.
  • Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270.
  • Kvalitets-testet etter DIN 30 677 T2.
  • Ekstern overvåking av kvalitetskravene av MPA Hannover etter GSK-normen.
  • Standard farge RAL 5012.

Les mer om Blue Shield Epoxy på Hawle sine sider.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller har et prosjekt du gjerne vil diskutere med oss.