Baio® systemet – Bolteløst system for nedgraving

Baio3

Baio® Systemet er et bolteløst system for nedgraving, som eliminerer all problematikk rundt korrosjon. 
Ved å benytte Baio® systemet, optimaliserer operatøren levetiden på ledningsnettet, siden han enkelt fjerner alle kritiske problempunkter. Systemet egner seg spesielt godt når kummene er fylt med vann ved dårlig drenering og høy grunnvannstand.

Baio® systemet er svært anerkjent i markedet, som følge av den enkle monteringen. Kostnadsbesparelsene blir store, siden  levetiden på ledningsnettet blir betraktelig forlenget, og logistikken med antall deler som skal monteres blir redusert.

Et system som forenkler og som fagarbeideren stoler på.

 

 

307 enkle deler, 2 timer innstallasjonstid

Baio Systemet – 307 enkle deler, 2 timer innstallasjonstid

5 deler, 12 minutters installasjonstid

5 deler, 12 minutters installasjonstid

 

 

 

 

 

 

Økonomiske fordeler Tekniske fordeler
  • Ingen spesielle verktøy kreves
  • Kort installasjonstid  → kost besparende
  • Mindre materiell→ investerings besparende
  • Reduserte montasje kostnader

 

  • Strekkfast
  • Lang levetid grunnet korrosjonsbestandighet
  • Avvinkling opp til 3°
  • Universell, kan brukes på de fleste rørsystemer
Logistikk fordeler
  • Enkelt og redusert lager
  • Enkel logistikk på arbeidsplassen “I felt”.