Baio-systemet

Baio systemet for nedgraving

Hva er Baio-systemet?

Baio-systemet er et bolteløst og korrosjonsfritt system for nedgraving.
Ved å benytte Baio- systemet, forlenges levetiden på ledningsnettet, siden kritiske korrosjonspunkter fjernes. Systemet egner seg spesielt godt i områder med krevende dreneringsforhold eller høy grunnvannstand, der kummene ofte fyller seg med vann.

Baio® systemet er svært anerkjent i markedet, som følge av den enkle monteringen. Kostnadsbesparelsene blir store siden monteringstiden reduseres og levetiden på ledningsnettet blir betraktelig forlenget.

Et system som forenkler og som fagarbeideren stoler på.

Her kan du se  Montering av Baio systemet.

 

307 enkle deler, 2 timer innstallasjonstid

Flenset tilkobling – 307 enkle deler, 2 timer monteringstid

5 deler, 12 minutters installasjonstid

Baio systemet – 5 deler, 12 minutters monteringstid

 

 

 

 

 

 

Økonomiske fordeler Tekniske fordeler
  • Ingen spesielle verktøy kreves
  • Kort monteringstid  → kost besparende
  • Mindre materiell→ investerings besparende
  • Lang levetid →økonomisk fordel

 

  • Strekkfast
  • Lang levetid grunnet korrosjonsbestandighet
  • Avvinkling opp til 3°
  • Universell, kan brukes på de fleste rørsystemer
Logistikk fordeler
  • Enkelt og redusert lager
  • Enkel logistikk på arbeidsplassen “I felt”.