100 års forventet levetid

«100 års forventet levetid» for System 2000 rørkuplinger. Denne overskriften kommer ikke fra markedsavdelingen. Det er resultatet av eksternt utførte tester av en uavhengig tredjepart.

– Laget for generasjoner

System 2000 har vært på markedet i mer enn 30 år og er nå sertifisert for 100 års levetid. Hawle er kjent over hele verden for sine produkter av meget høy kvalitet. Rørsystemene som blir gravd ned i bakken skal vare lenge og lekkasjer og vanntap fører til store kostnader. Ved å velge pålitelige produkter med lang levetid bygger man rørsystem for generasjoner fram i tid som også sparer miljøet for unødvendige belastninger.

I 2022 fikk Hawle sertifikatet «100 års levetidsdesign» for sine System 2000-rørkuplinger fra OFI, Austrian Research and Testing Institute, som er et uavhengig forsknings- og testinstitutt.  Alle som viser til et design som skal vare i 100 år, må vise til omfattende testing.

Hvor lenge komponenter faktisk er i stand til å oppfylle sine funksjoner, avhenger av en rekke forskjellige parametere. Utover produktkvaliteten vil flere ytre påvirkningsfaktorer spille inn. Ettersom testene ble utført i laboratoriet, rekonstruerte de ulike miljøforhold så godt og så realistisk som mulig. Basert på gjeldende standarder og modifisert produkttesting utviklet laboratoriet ytterligere tester for å simulere ekstremt stress. I disse testene måtte System 2000 tåle tøffe påkjenninger.

 • Lekkasjetesting av koblinger

• Dynamisk trykktesting

• Varmebestandighet i luft og vann

• Holdbarhet i etsende medier

Hawle var det første selskapet i sektoren som fikk «100 års forventet levetid» sertifikatet for System 2000-koblinger. System 2000 besto hver test med glans, og resultatet var klart: 100 års forventet levetid. Dette var imidlertid ikke det eneste som imponerte instituttets tester. Han ble også overrasket over hvor enkelt det var å bruke og hvor pålitelige testprøvene var.

100 års levetid
100 years designlife

Hawle som pioner har nok en gang demonstrert at slagordet «Made for Generations» ikke bare har vært vårt merkevareløfte i flere tiår, men også er målbart og etterprøvbart. Det er ikke et konstruert markedsføringsløfte, men en «bevist» fordel.

Les mer om System 2000.

Gå til produktene for System 2000 her.